Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Chemia w praktyce szansą na sukces zawodowy

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie naszego liceum będą kontynuowali zajęcia „Chemia w praktyce szansą na sukces zawodowy”, które realizowane są w ramach projektu unijnego „Nowoczesne nauczanie, naturalny wzrost kompetencji”. Udział uczniów w tym przedsięwzięciu ma na celu:

Młodzież naszego liceum realizuje zadania z projektu nie tylko podczas zajęć w szkolnym laboratorium ale przede wszystkim systematycznie uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych na wydziale chemii organicznej UO w Opolu, gdzie uczniowie mają możliwość pod czujnym okiem doktora Dawida Siodłaka nabyć umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym, co w przyszłości daje możliwość podjęcia studiów lub pracy w przemyśle chemicznym. Ponadto uczestnicząc w tego rodzaju zajęciach młodzież ma niepowtarzalną okazje aby wykształcić manualne zdolności podczas instalacji sprzętu laboratoryjnego oraz zastosowania metod badawczych do rozwiązywania zadań praktycznych. Również nasza placówka dzięki realizacji unijnego projektu ma możliwość doposażenia szkolnego laboratorium w nowoczesny sprzęt laboratoryjny ,który znacznie przyczynia się do podniesienia jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.

Ewa Posor

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML