Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mobilność kadry edukacji szkolnej

Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy" projekt realizowany w ramach Projektu Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023471. Przyznane dofinansowanie (PLN) 85 173,68 termin realizacji 1.09.2016 r. do 31.12.2017 r.

Główne cele projektu:

Brak opisu obrazka     Brak opisu obrazka     Brak opisu obrazka

 • Europass - Mobilność

  Brak opisu obrazka
  W ramach projektu "Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy", uczestnicy projektu mieli za zadanie zakończyć udział w mobilnościach otrzymaniem Certyfikatu ukończenia kursu językowego, Europass - Mobilność i Europassu - Paszportu językowego. Certyfikat ukończenia kursu to poświadczenie udziału w danym kursie językowym wystawiany przez szkołę organizującą kurs.
  Data publikacji: 21-03-2018 08:36
 • Konferencja językowa

  Brak opisu obrazka
  W dniu 19.12.2017 r. nauczyciele językowcy biorący udział w projekcie "Aktywni w życiu, kreatywni na rynku pracy" przygotowali spotkanie metodyczne.
  Data publikacji: 02-01-2018 07:48
 • Projekt w środowisku

  Brak opisu obrazka
  Informacje o projekcie dotarły do całej społeczności szkolnej.
  Data publikacji: 12-12-2017 09:13
 • Wpływ projektu na naukę

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy do galerii zdjęć, pokazujących jak projekt urozmaicił proces uczenia się.
  Data publikacji: 12-12-2017 08:55
 • Projekt w mediach

  Brak opisu obrazka
  Zapraszamy do treści artykułów z lokalnej prasy i audycji radiowych.
  Data publikacji: 12-12-2017 08:36
 • Mobilność - Weronika Smandzik od 22.05.2017 do 02.06.2017

  Brak opisu obrazka
  Mobilność w ramach projektu "Aktywni w życiu, kreatywni w pracy" .
  Data publikacji: 20-10-2017 08:35
 • Mobilność - Ewa Pospieszczyk od 03.07.2017 do 14.07.2017

  Brak opisu obrazka
  Mobilność w ramach projektu "Aktywni w życiu, kreatywni w pracy" .
  Data publikacji: 20-10-2017 08:26
 • Mobilność - Agnieszka Winkler od 03.07.2017 do 14.07.2017

  Brak opisu obrazka
  Mobilność w ramach projektu "Aktywni w życiu, kreatywni w pracy" .
  Data publikacji: 19-09-2017 20:07
 • Mobilność - Grzegorz Podsiadło od 10.04.2017 do 24.04.2017

  Brak opisu obrazka
  Mobilność w ramach projektu "Aktywni w życiu, kreatywni w pracy" .
  Data publikacji: 14-09-2017 21:36
 • Mobilność - Iwona Medwid od 31.07.2017 do 13.08.2017

  Brak opisu obrazka
  Mobilność w ramach projektu "Aktywni w życiu, kreatywni w pracy" .
  Data publikacji: 13-09-2017 18:15
Wersja XML