Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

"Jeśli urodziłeś się bez skrzydeł, nie rób niczego, co przeszkodzi im wyrosnąć"

Nietypowo, bo słowami francuskiej projektantki mody Coco Chanel,  przywitała dziś uczniów dyrektor szkoły Iwona Medwid. W swoim przemówieniu podkreśliła, że dzisiejsza szkoła przypomina piłkarską ligę, gdzie liczy się tylko wynik. Miejsce w rankingu stało się niestety głównym kryterium oceny jakości szkoły. O wartości człowieka we współczesnym świecie decydują jednak inne kompetencje, m.in.: inteligencja emocjonalna, inteligencja finansowa, przedsiębiorczość, rozwiązywanie problemów, planowanie przyszłości, zarządzanie czasem. Te, i wiele innych umiejętności, pragnie rozwijać wraz z gronem pedagogicznym wśród młodych ludzi.

Podczas apelu zostały wręczone również stypendia przyznane przez Radę Powiatu Krapkowickiego. Aż sześcioro uczniów będzie otrzymywać przez okres 10 miesięcy wsparcie pieniężne w wysokości 200 zł.Jak podkreślił Starosta Krapkowicki Maciej Sonik - dla wielu rozpoczynających rok szkolny, to doskonała motywacja. Grupa absolwentów Gimnazjum, którzy będą kontynuować naukę w naszej szkole otrzymała także certyfikaty DSD, poświadczające znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML