Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy szkoły

Dyrektor:  Iwona Medwid i.medwid@powiatkrapkowicki.pl

Kontakt z pracownikami szkoły:

Krzysztof Adamaszek k.adamaszek@powiatkrapkowicki.pl 

Jarosław Bień j.bien@powiatkrapkowicki.pl

Bogusława Gramala b.gramala@powiatkrapkowicki.pl

Anna Kapturska a.kapturska@powiatkrapkowicki.pl

Waldemar Krych w.krych@powiatkrapkowicki.pl

Gabriela Ledwoch g.ledwoch@powiatkrapkowicki.pl

Ireneusz Meisner i.meisner@powiatkrapkowicki.pl

Grzegorz Podsiadło g.podsiadlo@powiatkrapkowicki.pl

Ewa Posor e.posor@powiatkrapkowicki.pl

Ewa Pospieszczyk e.pospieszczyk@powiatkrapkowicki.pl

Bożena Roszkowiak b.roszkowiak@powiatkrapkowicki.pl

Sabina Sikorska s.sikorska@powiatkrapkowicki.pl

Weronika Smandzik w.smandzik@powiatkrapkowicki.pl

Małgorzata Steglińska m.steglinska@powiatkrapkowicki.pl

Malwina Szaja m.szaja@powiatkrapkowicki.pl

Magdalena Tarasek m.tarasek@powiatkrapkowicki.pl

Agnieszka Winkler a.winkler@powiatkrapkowicki.pl

Anna Wójcik a.wojcik@powiatkrapkowicki.pl

Iwona Zawadzka-Wodniak i.zawadzka@powiatkrapkowicki.pl

Wersja XML