Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowanie zgranego zespołu klasowego

Zajęcia miały na celu budowanie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji przez zabawy psychoedukacyjne, a także lepsze wzajemne poznanie się uczniów, ukazywanie i dostrzeganie pozytywnych cech osobowości u siebie i innych.

Warsztaty integracyjne to tylko jedne z działań podejmowanych w celu budowania zgranego zespołu klasowego. Ważne są również wspólne imprezy klasowe, rozmowy podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, wycieczki itp.

Jakie korzyści ma uczeń, gdy jest w zintegrowanej klasie?
• zna swoich rówiesników, czuje się wśród nich bezpiecznie;
• zna zasady grupowe i ich przestrzega;
• otwarcie się komunikuje;
• uczy się tolerancji;
• rozwija empatię;
• ma poczucie wspólnoty.

W kolejnych dniach planowane są zajęcia integracyjne dla uczniów klas licealnych.

Brak opisu obrazka

Wersja XML