Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trening umiejętności społecznych - przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym

Uczniowie klas I LO i I Gimnazjum wzięli udział w kolejnych warsztatach profilaktycznych, tym razem poruszających problematykę agresji i przemocy. Zajęcia przeprowadzili p. Paweł Andrzejuk - terapeuta uzależnień oraz p. Piotr Zawadzki - trener rozwoju osobistego.

Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy rozmawiali m.in. o tym, jak identyfikować czynniki wyzwalające złość, a takze rozpoznawać sygnały wskazujące na podwyższony stan napiecia emocjonalnego. Poznawali techniki służące do zmniejszania poziomu gniewu. Wymienione czynniki są bardzo istotne w kontrolowaniu własnych emocji, złości, a w konsekwencji zachowań agresywnych.

Inicjatorem zajęć była Malwina Szaja - pedagog szkolny

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML