Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Potrzebna POMOC!

Potrzebna POMOC!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje chętnych osób z okolic Rogowa Op., które mogłyby pomóc w nauce dzieciom z pieczy zastępczej. Dzieci są na etapie szkoły podstawowej. Nauczanie w klasie 1-3. Wymagają ćwiczenia podstawowych umiejętności szkolnych: czytania, pisania, liczenia. Chętne osoby proszone są o kontakt z pedagogiem szkolnym.
 

Brak opisu obrazka

Wersja XML