Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Badanie potrzeb z zakresu wychowania i profilaktyki

Szanowni Państwo,

wspomniana ankieta stanowi podstawę do opracowania działań wychowawczych i profilaktycznych w bieżącym roku szkolnym 2015/2016. Dążymy do tego, by Program Wychowawczy i Profilaktyczny naszej szkoły był zgodny z Państwa priorytetami wychowawczymi oraz dostosowany do potrzeb naszej młodzieży. Ankieta zawiera dwie częśći: dla rodziców oraz uczniów. Prosimy o ustosunkowanie się tylko do trzech pytań.

Ankiety prosimy przekazać przez uczniów do pedagoga szkolnego w dniu 07.09.2015.

Dziękujemy za współpracę oraz współdecydowanie o życiu szkoły!

***

Przypominamy, że w programie uwzględnione zostaną również zeszłoroczne propozycje uczniów oraz rodziców z obecnych klas 2,3 LO oraz Gimnazjum.

 

Wersja XML