Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

informacja o jednostce

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach Skrót nazwy: ZS w Krapkowicach Adres: ul. Ks. Duszy 7 47-303 Krapkowice Tel/fax: 77 466-32-02 E-mail: lokrapkowice@poczta.onet.pl Strona internetowa: lo.krapkowice.pl Dyrektor: Iwona Medwid Podstawą prawną działania Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach są: 1. Akt założycielski Zespołu Szkół im. Jan Kilińskiego w Krapkowicach 2. Uchwała Nr XXXI/205/2002 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 21 marca 2002r. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, ze zm.) 4. Ustawa z dnia 28 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674, ze zm.) 5. Statut Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach
Wersja XML