Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia przeciwdziałania agresji i przemocy oraz uzależnieniom

PDFSzkolny system przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole - ZS im. Jana Kilińskiego.pdf

DOCStrategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach.doc

Wersja XML