Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Narkotyki Teraźniejszość – Bez Przyszłości

Konkurs realizowany jest pod hasłem „Mój rozwój warunkiem satysfakcjonującego życia w społeczeństwie”.

Organizatorami konkursu są: Opolski Urząd Marszałkowski, Kuratorium Oświaty w Opolu, Wydział Prewencji KWP w Opolu a jego adresatami uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.
Termin nadsyłania prac upływa 27 lutego 2015 r.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości w zakresie zagrożeń, jakie niosą ze sobą środki psychoaktywne i uzależnienia behawioralne; kształtowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych postaw, motywacji i umiejętności spędzania wolnego czasu; pobudzenie rozwoju osobistego, integracja młodych ludzi.

Więcej informacji u p. Podsiadło lub p. Szaja oraz w załączonym regulaminie:

DOCregulamin konkursu literackiego 2015.doc

Wersja XML