Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obchody Święta Niepodległości 11 listopada

Święto Niepodległości rozpoczną Msze Święte odprawiane we wszystkich gminach powiatu krapkowickiego. Najwcześniej ofiara w intencji Ojczyzny będzie sprawowana w kościele pw. Św Antoniego w Zdzieszowicach. O godzinie 9:45 rozpocznie się msza w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Krapkowicach. Ofiara poprzedzająca główną ceremonie odbędzie się z kolei o 10:30 w kościele Św. Mikołaja w Krapkowicach.  Po mszy około godziny 11:40 mieszkańcy Krapkowic wraz z ułanami przemaszerują ulicą Wolności pod pomnik Ofiar Wojen i Przemocy. W południe odśpiewany zostanie hymn, który będzie towarzyszył wciągnięciu na maszty Flagi Państwowej. Następnie wygłoszone zostaną okoliczne przemówienia. Po nich odbędzie się złożenie kwiatów i wieńców pod pomnikiem. Kwiaty zostaną przygotowane dla mieszkańców przez organizatorów wzorem lat ubiegłych. Uroczystości zakończy salwa honorowa oraz wojskowa grochówka. Ta będzie rozdawana mieszkańcom około godziny 13:00.

Źródło:http://www.powiatkrapkowicki.pl/2014/11/obchody-swieta-niepodleglosci-11-listopada/

Brak opisu obrazka

Wersja XML