Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowatorski sposób prowadzenia zajęć z chemii

Młodzież Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach bierze udział w specjalistycznych zajęciach laboratoryjnych odbywających się na Wydziale Chemii Organicznej UO w Opolu. Zajęcia te realizowane są w ramach projektu "Razem możemy więcej" współfinansowanego przez Unię Europejską. Nasza placówka jest jedyna w powiecie krapkowickim, która bierze udział w realizacji tego przedsięwzięcia. Ćwiczenia dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej  prowadzone są  przez doktora Dawida Siodłaka. UIczniowie pracują w grupach 15 osobowych, co umożliwia im samodzielne wykonywanie doświadczeń.

Młodzież podczas zajęć będzie poszerzać wiadomości i rozwijać umiejętności z zakresu rozdzielania i oczyszczania związków organicznych oraz reakcji charakterystycznych dla poszczególnych klas substancji organicznych. Ponadto uczniowie będą planować i przeprowadzać doświadczenia z wyżej wymienionego zakresu. Powyższe działania mają na celu poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej praktycznego zastosowania chemii organicznej  w życiu codziennym, rozwijanie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, wyrównywanie poziomu wiedzy chemicznej młodzieży oraz dostosowanie sposobu nauczania do programu studiów chemicznych w celu ułatwienia przyszłym potencjalnym studentom kontynuację kształcenia na poziomie wyższym. Dodatkowym elementem edukacyjnym zajęć będzie zapoznanie młodzieży z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie chemii organicznej i ich zastosowaniem w praktyce.

Nowatorski sposób nauczania chemii podczas współpracy naszej placówki z wydziałem chemii UO w Opolu ułatwi młodzieży zrozumienie wielu zjawisk zachodzących w naturze oraz pokaże, że chemia nie jest przedmiotem teoretycznym i trudnym. Udział uczniów w tego rodzaju przedsięwzięciu pobudza ich zainteresowanie chemią, czego efektem jest wzrost popularności wyższych studiów przyrodniczych, medycznych i ścisłych.

Autor: Ewa Posor

Brak opisu obrazka

Zapraszamy do fotorelacji z zajęć w dniu 10.09.2014: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.780506392013590.1073741911.156441957753373&type=3&uploaded=30

Wersja XML