Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PWSZ w Nysie naukowym patronem ZS w Krapkowicach

Wykłady online (przez Internet) z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu do wideokonferencji, patronat naukowy nad szkołą i jej uczniami, a także współpraca w zakresie pozyskiwania grantów w ramach projektów unijnych – to tylko niektóre z postanowień zapisanych w umowie o współpracy. Porozumienie podpisały w czwartek, 22 maja, JM Rektor PWSZ w Nysie prof. Zofia Wilimowska i Dyrektor Zespołu Szkół w Krapkowicach mgr Iwona Medwid. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

W ramach podpisanej umowy PWSZ w Nysie zobowiązała się do wspierania Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzującej wiedzę. Tym samym, od teraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Krapkowicach będą mogli uczestniczyć w wykładach otwartych i sesjach kół naukowych. Ponadto, Uczelnia zobowiązała się do prowadzenia doradztwa naukowego i metodycznego dla zainteresowanych nauczycieli. PWSZ w Nysie będzie również wspierać szkołę w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów, w celu podniesienia ich świadomości w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących dalszego wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Uczelnia podejmie także ścisłą współpracę ze szkołą w temacie pozyskiwania grantów w ramach projektów unijnych oraz wspólnym realizowaniu projektów (o ile będzie to możliwe) jako partnerzy.

W zamian za to wszystko Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach zobowiązała się m.in. do umożliwiania studentom PWSZ w Nysie odbywania praktyk zawodowych w szkole. Władze Zespołu Szkół zadeklarowały także pomoc w działaniach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Uczelnię oraz udział uczniów w wydarzeniach naukowych organizowanych przez PWSZ w Nysie.

Podczas podpisania umowy obecni byli także Prorektor ds. studenckich i dydaktyki: dr inż. Mariusz Kołosowski oraz Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Krapkowicach mgr Waldemar Krych.

Źródło: Bartosz Bukała  (rzecznik prasowy uczelni)

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML