Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Egzamin DSD1 (Deutsches Sprachdiplom 1)

Dzisiaj w naszej szkole rozpoczął się egzmain DSD1. Uczniowie zmagali się z częścią pisemną, sprawdzającą trzy sprawności: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie tekstu słyszanego, formułowania wypowiedzi pisemnej.
Egzamin DSD1 adresowany dla gimnazjalistów, organizowany jest przez Federalny Urząd Administracyjny Republiki Federalnej Niemiec we współpracy z rządami wszystkich landów RFN (Stała Konferencja Ministrów Oświaty). W konsekwencji DSD1 uznawany jest zarówno przez całą federację jak i wszystkie rządy landów RFN.

Trzymamy kciuki za wszystkich zdających!

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

 

 

Wersja XML