Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drzwi Otwarte w naszym Gimnazjum

Prezentację Gimnazjum Dwujęzycznego rozpoczęła Dyrektor Iwona Medwid, która w auli szkoły przywitała szóstoklasistów oraz ich rodziców. Podczas krótkiego wystąpienia opowiedziała o mocnych stronach naszego Gimnazjum, takich jak: wysoki wskaźnik poczucia bezpieczeństwa uczniów, szeroki pakiet zajęć wspierających uczniów zdolnych oraz przejawiących problemy w wybranych przedmiotach, bogata baza dydaktyczna, nastawienie na rozwój kompetencji językowych, a także współpraca z uczelniami wyższymi. Zaprezentowała również bilans tegorocznych osiągnięć naszych uczniów oraz wysokie wyniki badania kompetencji IBK.

Brak opisu obrazka

W ramach prezentacji szkoły drzwi do swoich pracowni otworzyli nauczyciele większości przedmiotów. W salach języków obcych uczniowie mogli sprawdzić znajomość wybranego języka obcego, biorąc udział w rozmaitych quizach nagradzanych słodkościami.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

W pracowni chemii, fizyki oraz biologii kandydaci do naszego gimnazjum mieli okazję wziąć udział w laboratoryjnych zajęciach praktycznych.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Podczas zajęć artystycznych szóstoklasiści wykonywali własne prace z masy solnej. Mogli zapoznać się również z innymi technikami plastycznymi, takimi jak decoupage, a także obejrzeć dzieła naszych uczniów.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również programowalne roboty lego, prezentowane przez przedstawiciela Politechniki Opolskiej, sala sportowych zabaw, a także planetarium. W  specjalnym rozkładanym namiocie odbył się pokaz naszego krapkowickiego nieba.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Zaproszeni goście mieli również okazję zoabczyć przedstawienie przygotowane przez szkolne Koło Teatralne.

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem rekrutacji: http://lo.krapkowice.pl/356/152/rekrutacja-do-gimnazjum-dwujezycznego.html

Wersja XML