Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015

Oferta  zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań w roku szkolnym 2014/2015

Poniższa oferta skierowana jest do wszystkich uczniów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i spędzić twórczo czas,  bez względu na wybrany profil kształcenia!

Wersja XML