Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego - kolejny sukces naszych uczniów

Konkurs odbył się 16.01.2014 r. w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach. W etapie miejsko-gminnym udział brało 24 uczniów, w tym 13 z naszej szkoły. Test sprawdzał rozumienie tekstu pisanego oraz wiedzę z zakresu realioznawstwa Niemiec i Śląska Opolskiego.

Laureaci:
I miejsce  - Wiktoria Filipowsky
II miejsce - Sven Solisch
III miejsce - Emilia Cebula
IV miejsce - Rafał Kaufmann

 

WSZYSTKIM GRATULUJEMY SUKCESU!

Finał wojewódzki odbędzie się 10 marca w Opolu.


Brak opisu obrazka

Wersja XML