Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warsztaty dla Rodziców - O narkotykach bez histerii

Dostępność do środków psychoaktywnych stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia Państwa dzieci, a naszych uczniów, dlatego tym bardziej należy podejmować tematykę sięgania przez młodzież po rozmaite używki.

Podczas spotkania Rodzice uzyskali informacje dotyczące m.in.:
* objawów uzależnienia,
* rodzajów uzależnienia,
* wzorów używania,
* substancji psychoaktywnych aktualnie popularnych w środowiskach młodzieżowych,
* wskazówek jak rozmawiać z młodym zwolennikiem ideologii pronarkotykowej,
* wskazówek jak postępować z dzieckiem, które zaczęło eksperymentować z lekami i narkotykami.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce STREFA RODZICA, dostępne są ważne informacje dotyczące powyższego zagadnienia.


Brak opisu obrazka

Wersja XML