Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DSD! Mamy to!

Ośmiu naszych uczniów uzyskało certyfikat językowy uprawniający do studiowania na zagranicznych uczelniach bez zdawania dodatkowych egzaminów językowych. Gratulacje!
Znajomość języka niemieckiego ułatwia poruszanie się po rynku pracy, lecz również jest przepustką do nawiązywania międzynarodowych kontaktów.

Brak opisu obrazka

Wersja XML