Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Satelitarna lekcja klimatu

Aby ułatwić i skoordynować badania nad klimatem prowadzone przez UNFCCC i IPCC, Global Climate Observing System (WMO, IOC, UNESCO, UNEP, ICSU) wyróżnił listę 50 zmiennych, kluczowych dla zrozumienia środowiska klimatycznego naszej planety (tzw. kluczowe zmienne klimatologiczne, ang. essential climate vriables, ECVs). Podzielono je na trzy grupy: atmosferyczne, lądowe i oceaniczne. Okazało się, że w każdej grupie istnieje wiele zmiennych (elementów klimatu), które najlepiej określane są nie za pomocą technik naziemnych, lecz satelitarnych.

Są to: atmosfera:
* opady, budżet promieniowania, temperatura górnych warstw atmosfery, kierunek i prędkość wiatru, para wodna, właściwości chmur, dwutlenek węgla, ozon, właściwości aerozoli;
* oceany: temperatura powierzchni oceanów, poziom oceanów, lód morski, kolor oceanu, zasolenie;
* lądy: poziom jezior, pokrywa śnieżna, lodowce i lądolody, albedo, pokrycie terenu, wskaźniki bio-aktywności roślinnej, biomasa, rozmieszczenie pożarów, wilgotność gleby.

Moduł C. „Satelitarna lekcja klimatu” koncentruje się wokół powyższych zmiennych. Pokazuje jak są one badane z perspektywy orbitalnej i jakie znaczenie ma dany element dla warunków klimatycznych Ziemi.

http://www.globe.gridw.pl/projekty/badawcza-kampania-klimatyczna/modul-c

Wersja XML