Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stypendia i zasiłki szkolne

Drodzy rodzice przypominamy, że istnieje możliwość uzyskania przez uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krapkowice stypendium oraz zasiłku szkolnego .

Wnioski o stypendium można składać  do 15 września. Wsparcie może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto).

Zasiłek szkolny  może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (wniosek o zasiłek należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od zdarzenia losowego).

Wnioski można pobierać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 oraz  ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach:
http://bip.krapkowice.pl/2479/2383/druki-do-pobrania.html

Źródło: Gmina Krapkowice

Wersja XML