Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Terminy rekrutacji - oczekiwanie

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – MEN ogłasza konsultacje

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

W dn. 8 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projekt do konsultacji. Na opinie dotyczące proponowanych terminów czeka do 13 maja br.

 

Źródło: https://www.kuratorium.opole.pl/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021-men-oglaszakonsultacje/

Wersja XML