Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Chemia w praktyce szansą na sukces zawodowy

W dniu 11.06.2019r. podczas warsztatów laboratoryjnych realizowanych w ramach projektu unijnego "Chemia w praktyce szansą na sukces zawodowy", odbywających się na wydziale chemii organicznej UO w Opolu, prof. Dawid Siodłak przybliżył młodzieży naszego liceum, techniki kryminalistyczne dotyczące wykrywania śladów biologicznych na miejscu przestępstwa. Uczniowie zapoznali się ze zjawiskami luminescencji i fluorescencji, mogli również potwierdzić ważność wydanych dokumentów urzędowych.

 

 

Wersja XML