Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uzyskane certyfikaty

W Zespole Szkół im. J. Kilińskiego  jest oddział dwujęzyczny Liceum Ogólnokształcącego, który ma na celu oprócz przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów ustnych i pisemnych DSD I i II na terenie naszej szkoły. Oczywiście są to egzaminy nieodpłatnie, ponieważ jesteśmy szkołą z programem DSD.

DSD to świadectwo językowe oferowane na całym świecie przez Centralne Szkolnictwo Zagraniczne, dopuszczające do studiów w krajach niemieckojęzycznych i zwalniający obcokrajowców z egzaminów wstępnych z języka niemieckiego. To rodzaj certyfikatu poświadczającego znajomość języka niemieckiego, do którego egzaminy przygotowuje Kulturministerkonferenz (KMK).  Egzamin DSD II jest niemieckim odpowiednikiem egzaminu CAE z Cambridge. Jest wspólnym przedsięwzięciem Federalnego Urzędu Administracji Niemiec i krajów związkowych.

Program DSD jest realizowany w Polsce od 1997. Przez wiele lat brały w nim udział tylko licea.  W roku 2012 po raz pierwszy wręczono dyplomy DSD również uczniom gimnazjów. Program DSD realizowany jest w gimnazjach i liceach, które po spełnieniu określonych kryteriów zostały przyjęte do grona szkół partnerskich Republiki Federalnej Niemiec i otrzymały zezwolenie na przeprowadzania egzaminu DSD. Szkoły te, w ścisłej współpracy z Centralą Szkolnictwa Zagranicznego, przez 3 lata intensywnej nauki przygotowują uczniów do egzaminu.

Uczniowie naszej szkoły zdają certyfikat  DSD I na poziomie A2-B1 lub  DSD II na poziomie B2-C1.

W roku szkolnym 2018/19 DSD II 11 certyfikatów.

W roku szkolnym 2015/16 DSD I otrzymało 23 uczniów, a DSD II 7 uczniów.

W roku szkolnym 2015/14 DSD I otrzymało  20 uczniów, a DSD II 11 uczniów.

W roku szkolnym 2014/13 DSD I otrzymało 26 uczniów, a DSD II 10 uczniów.

Wersja XML