Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inspektor ochrony danych osobowych

Administrator Danych Osobowych w Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod nr tel. 774663202 lub adresem e-mail:

DOCXKLAUZULA_rekrutacja ucznia.docx
DOCXKLAUZULE_dot.ucznia.docx
DOCXKLAUZULE_zwolnienia.docx
DOCXRegulamin monitoringu.docx

 

Wersja XML