Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zajęcia z zakresu systemu bankowego i historii pieniądza

W dniu 11 grudnia 2018 r. grupa uczniów Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery Brała udział w zajęciach z przedsiębiorczości z zakresu systemu bankowego i historii pieniądza. W tym celu uczniowie wraz z opiekunem udali się do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. W trakcie zajęć Uczniowie poznali historię pieniądza. W jaki sposób w dawnych czasach ludzie nabywali różne dobra, gdzie zastosowano pierwszy pieniądz - bilon, a gdzie zastosowana po raz pierwszy pieniądz papierowy - banknot. Ponadto zapoznali się z historią pieniądza w Polsce i reformą monetarną Władysława Grabskiego wprowadzającą polską walutę "złoty" na obszarze II Rzeczypospolitej. Uczniowie zapoznali się z Polskim systemem bankowym, mieli również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w różnego rodzaju testach i quizach. Poza sporej dawki wiedzy uczniowie poznali tajniki sejfów bankowych, sposobów przewozu i zabezpieczenia pieniędzy i depozytów oraz z etapami powstawania polskiej złotówki.

 

 

 

 

Wersja XML