Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespoły przedmiotowe i zadaniowe

Zespoły przedmiotowe i zadaniowie w roku szkolnym 2015/2016

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE

 

Nazwa Komisji

Przedmioty LO

Przedmioty Gim

Nauczyciele

PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

język polski, historia, WOS, religia, historia i społeczeństwo, elementy prawa i logiki, stosunki międzynarodowe, etyka

 

język polski, historia, WOS, religia

 

Magdalena Tarasek – przewodn.,

Bożena Roszkowiak,

Grzegorz Podsiadło,

Anna Kapturska,

Genowefa Kozubek-Kopecka,

Krzysztof Adamaszek,

ks. Krzysztof Deszczka,

ks. Andrzej Klimek

MATEMATYKI

matematyka,

analiza matematyczna

matematyka

Anna Wójcik – przewodn.,

Gabriela Ledwoch,

Bogusława Gramala

PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

biologia, chemia, geografia, fizyka, przyroda

biologia, chemia, geografia, fizyka

Małgorzata Steglińska – przewodn.,

Ewa Krępa,

Jarosław Bień,

Ewa Posor

KOMISJA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

język niemiecki, realioznawstwo

język niemiecki, realioznawstwo

Magdalena Gawron – przewodn.

Agnieszka Winkler,

Sabina Sikorska

KOMISJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

język angielski

język angielski

Ewa Pospieszczyk  przewodn.,

Alina Kasner-Sokołowska,

Smandzik Weronika

SPORTU, REKREACJI I BEZPIECZEŃSTWA

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Ewa Posor – przewodn.,

Waldemar Krych,

Meisner Ireneusz,

Agnieszka Ciotucha

PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

WOK

muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne

Iwona Zawadzka Wodniakprzewodn.,

Anna Wójcik,

Gabriela Ledwoch

 
 
ZESPOŁY ZADANIOWE

 

KOMISJE DS. EWALUACJI - wszyscy nauczyciele

 

KOMISJA DS. WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

Malwina Szaja – przewodn.

Bogusława Gramala

Anna Kapturska

Alina Kasner-Sokołowska

Grzegorz Podsiadło

 

KOMISJA DS. STATYSTYKI

Gabriela Ledwoch – przewodn.

Bogusława Gramala

Ewa Posor

 

KOMISJA   STRATEGII  I   PROMOCJI

Malwina Szaja – przewodn.

Bogusława Gramala

Iwona Zawadzka – Wodniak

Grzegorz Podsiadło

Gabriela Ledwoch

Ireneusz Meisner

Ewa Pospieszczyk

 

KOMISJA  NOWELIZACJI  STATUTU

Małgorzata Steglińska – przewodn.

Bożena Roszkowiak

Bogusława Gramala

Malwina Szaja

 

KOMISJA   SOCJALNA

Waldemar  Krych – przewodn.

Bogusława Gramala

Anna Wójcik

Alina Kasner – Sokołowska

Grażyna Trębacz

 

KOMISJA   STYPENDIALNA

Ireneusz Meisner – przewodn.

Anna Kapturska

Magdalena Tarasek

Malwina Szaja

Iwona Szampera

 

KOMISJA ETYCZNA

Bogusława  Gramala  – przewodn.

Malwina  Szaja

Magdalena  Tarasek

Genowefa Kozubek -Kopecka

 

KOMISJA  REKRUTACYJNA

Magdalena Tarasek – przewodn.

Alina Kasner – Sokołowska

Ewa Pospieszczyk

Bogusława Gramala

Ewa Posor 

 

KOMISJA DS.PROGRAMÓW NAUCZANIA

Bożena Roszkowiak – przewodn.

Małgorzata Steglińska

Alina Kasner-Sokołowska

Magdalena Gawron

Anna Wójcik

 

KOMISJA DS. PROMOCJI SZKOŁY

Malwina Szaja – przewodn.

Grzegorz Podsiadło

Iwona Zawadzka-Wodniak

Bogusława Gramala

 

 

      

 

Wersja XML