Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Chemia szansą na sukces zawodowy

W ramach realizacji projektu „Chemia w praktyce szansą na sukces zawodowy” w dniach 25.05 oraz 14.06. młodzież naszego liceum uczestniczyła w cyklu zajęć laboratoryjnych poświęconych wykrywaniu oraz działaniu enzymów. Zajęcia odbyły się na wydziale chemii organicznej UO w Opolu, podczas których uczniowie, pod czujnym okiem dr hab. Dawida Siodłaka , wyznaczali aktywność amylazy zawartej w ślinie oraz ustalali jaki wpływ na działanie tego enzymu ma temperatura, mocne kwasy i zasady. Ponadto młodzież wykrywała oksydazy i peroksydazy zawarte w soku z ziemniaka oraz przeprowadziła reakcję gwajakolu na peroksydazy zawarte w krwi człowieka.

 

 

Wersja XML