Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O projekcie

 • Dane projektu

  Brak opisu obrazka
  Powiat Krapkowicki realizuje od 2016 r. projekt pn. „Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX - Wysoka jakość edukacji.
  Data publikacji: 12-06-2018 11:08
 • Nowoczesne nauczanie - naturalny wzrost kompetencji

  Brak opisu obrazka
  Prezentujemy dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oferowane przez szkołę  w ramach projektu "Nowoczesne nauczanie naturalny wzrost kompetencji".
  Data publikacji: 27-02-2017 21:33
Wersja XML