Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na wydziale chemii organicznej UO w Opolu

Dnia 02.02.2018r. uczniowie klas IIIB, IIIA, IIB uczestniczyli w zajęciach z praktyki laboratoryjnej na wydziale chemii organicznej UO w Opolu. W ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską- Chemia w praktyce szansą na sukces zawodowy, dr Wioletta Ochędzan-Siodłak zapoznała się młodzież z mechanizmami reakcji polimeryzacji, polikondensacji i poliaddycji , a następnie uczniowie wykonywali odpowiednie ćwiczenia laboratoryjne z tego zakresu . Kolejne spotkanie z tego cyklu odbędzie się w marcu.

 

 

Wersja XML