Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zajęcia na Wydziale Chemii Organicznej Uniwersytetu Opolskiego

Dnia 08.12.2017r uczniowie klas IIA ,IIIA i IIIB uczestniczyli w zajęciach z praktyki laboratoryjnej realizowanych na Wydziale Chemii Organicznej Uniwersytetu Opolskiego prowadzonych przez kierownika Zakładu Chemii Organicznej i Biochemii dr hab. Dawida Siodłaka. Zajęcia realizowane zostały w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - Chemia w praktyce szansą na sukces zawodowy. W trakcie zajęć młodzież przeprowadziła ekstrakcję kolumnową i cienkowarstwową oraz miała możliwość samodzielnej instalacji sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia tego doświadczenia. Następne zajęcia z tego cyklu odbędą się 12 stycznia.

 

 

Wersja XML